25.5.2022

Inspirerade av Kaija Saariahos jubileumsår 2022 inleder finska musiker och aktörer samarbete

Kaija Saariahos musik har i decennier inspirerat musikstuderande, orkestrar, kompositörer och musiker, arrangörer och publik i hela världen. År 2022 konkretiseras denna inspiration för första gången genom att bli en förenande kraft inom den finländska klassiska musikens område.

Ett antal respekterade finländska orkestrar och aktörer inom den klassiska musikens fält erbjuder oss att i oktober 2022 med anledning av Kaija Saariahos 70-årsdag, ta del av en mångfasetterad musikalisk helhet som hyllar hennes musik.

Syftet med samarbetet som nu inleds, är att möjliggöra för den finländska musiken och musikutövare ur olika åldersgrupper i olika skeden av sina karriärer att genom olika framträdanden synas i vidare sammanhang och bli kända för ny publik.

Under jubileumsåret 2022 samlas konstnärer ur flera generationer kring Saariahos musik, från hennes närmaste musiker (bl.a. cellisten Anssi Karttunen, sopranen Anu Komsi, dirigenten Susanna Mälkki, och dirigenten-violinisten John Storgårds) till begåvade, unga studerande som nu tolkar denna musik för första gången.

Under hösten 2022 har publiken också möjlighet att följa den kompositionshistoriska tidslinjen och uppleva tre av Saariahos verk för scenen, komponerade under olika tider. Study for Life som tillkom 1981 får ett nytt uruppförande, efter 41 år med spelförbud, i scenproduktionen Between (Almisalen, Nationaloperan). Den 21.10 har Saariahos senaste storverk, operan Innocence (2018) premiär på Nationaloperan. Vid årsskiftet 30.12. uppförs det sceniska oratoriet La Passion de Simone, som på grund av pandemin har flyttats fem gånger. Nästan all musik som Saariaho har skapat hittills, har tillkommit mellan Study for Life och Innocence, och utöver serien av sceniska uppföranden under hösten kommer många verk att kunna höras på konserterna nu i oktober.

På Kaija Saariahos 70-årsdag den 14.10. anordnas två konserter: I Musikhuset spelar Helsingfors stadsorkester två av Saariahos verk, Notes on Light och Verbledungen , under ledning av Susanna Mälkki. Verken ingår som en del av ett större program. Tammerfors Filharmoniker konserterar för sin del i Tammerforshusets Stora sal, där man kan se och höra John Storgårds dirigera Saariahos verk Vista. Dessutom anordnar Urut soimaan ry en festkonsert den 15.10 i anslutning till Kaija Saariahos 70-årsdag. Konserten är en kavalkad genom hennes långa karriär och framförs av fria ensembler som har en lång, gemensam historia med Saariaho. I konserten ingår även kammarmusikverk som är beställda av två kompositionsstudenter.

År 2022 vill vi höja taktpinnarna, stråkarna och de skummande skålarna först och främst för Kaija Saariahos musik, men också för nya finländska generationer av kompositörer och musiker och för deras skapande arbete!

Festkonsertserien ”Kaija Saariaho-70 år” förverkligas av Helsingfors stadsorkester, Musikhuset, Musikhusets stiftelse, Musikhusets Urut Soimaan Ry, Musiikkiyhdistys Organo Novo Ry, Oulun sinfonia, Radions Symfoniorkester, Finlands nationalopera och –balett, Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, Tammerforshuset, Tampere Filharmonia och Teatro Productions.

Projektets samarbetspartner är Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy, Studio Pekka Piippo Oy, Wise Music och Music Finland.