Materialbank

Fotografier

Du kan använda dessa fotografier för kommunikationssyften. Kom ihåg att nämna fotografen i samband med fotografierna.

KaijaSaariaho-image1-Christophe-Abramowitz

Foto © Christophe Abramowitz

KaijaSaariaho-image2-Christophe-Abramowitz

Foto © Christophe Abramowitz

KaijaSaariaho-image1-Maarit-Kytoharju

Foto © Maarit Kytöharju

KaijaSaariaho-image2-Maarit-Kytoharju

Foto © Maarit Kytöharju

KaijaSaariaho-image3-Maarit-Kytoharju

Foto © Maarit Kytöharju

Jubileumsårets logo

Logotyperna nedan kan användas för kommunikationssyften av de evenemangsarrangörer som nämns nedan och i marknadsföring av jubileumsårets evenemang.

Tryckfiler

För skärmbruk